top of page

VI TILBYR

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

 Tiltaket kan tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. 

 

Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

 Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket. Arbeidet skal bidra til utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Varighet på tiltaket

 Tiltaket er ikke tidsbegrenset.

Hvordan søker du?

Du kan ta kontakt med NAV lokalt. Telefonnummeret til NAV: 55 55 33 33 

Du kan også ta kontakt med Herøy Asvo.

Dagsenter

Dagsenteret gir aktivitetstilbud til mennesker i forskjellige livssituasjoner, noen med bistandsbehov og/eller behov for fleksibilitet.

Det gis tilrettelagt tilbud der det satses særlig innenfor dagliglivets praktiske ferdigeheter og mestring i sosiale sammenheng. Dette gjør vi gjennom samarbeid, omtanke, respekt og gjensidig tillit.

For å få dagplass kan man gjøre dette ved å kontakte NAV, Psykisk Helsevern og Herøy Asvo.

Lærekandidat 

Et alternativ til å arbeide som ordinær lærling i en bedrift er lærekandidatordningen. Med en slik løsning kan personer som ønsker, jobbe med noen læringsmål som en del av et fagbrev, og vil etter fullført utdanning sitte igjen med et kompetansebevis i sitt fag og god erfaring om mestring fra arbeidslivet. For mange er det en god løsning at det meste av utdanningen foregår gjennom praktisk arbeid i bedrift i stedet for på skolebenken.

Herøy ASVO har godkjenning for følgende utdanningsvalg:

  • Renholdsfag

  • Kontorfag

  • Vaskerifag

  • Kokkefag

  • Aktivitørfag

  • Transportfag

Prosjekter

Jeg kan også bidra Dette er et tilbud til deg som er ung og som har utfordringer med å komme i gang med skole og arbeid. Her kan du få et tilbud som er tilpasset de utfordringer du har, der vi samarbeider med NAV, psykiatri og andre. Ta kontakt med NAV, psykisk helse eller oss for en prat.

bottom of page