Skip Navigation LinksHjelpemidler

​​Hjelpemidler

Som en del av serviceavdelingen driver vi det kommunale hjelpemiddellageret for Herøy. Der oppbevarer vi hjelpemidler som personer kan låne hvis de får en skade eller sykdom som gjør at de trenger hjelpemidler en liten stund.

Dette finnes i hovedsak på kommunalt hjelpemiddellager:

  • Krykker
  • Toalettstoler
  • Dusjstoler
  • Toalettforhøyere
  • Manuelle rullestoler
  • Rullatorer

Lageret inneholder ikke elektriske hjelpemidler som elektriske rullestoler, scootere, heiser, løftestoler e.l.

Dersom man har vesentlig nedsatt funksjonsevne og behov for hjelpemidler over lengre tid (en sykdom/skade som har vart eller kommer til å vare i 2 år eller mer) kan man søke om stønad til dette til NAV hjelpemiddelsentral.

Dette kan man gjøre selv (www.nav.no) eller ved å avtale ett møte med kommunens godkjente bestiller. På møtet kartlegger man hvilke utfordringer/ressurser den enkelte har og ulike faktorer i omgivelsene som påvirker funksjonsevnen, for så å fastsette behov for hjelpemidler.

Deretter sendes det en søknad om de aktuelle hjelpemidlene til NAV hjelpemiddelsentral i Bodø. Der behandles søknaden, og dersom hjelpemidlene blir innvilget blir de sendt til det kommunale hjelpemiddellageret, før de kjøres ut og monteres av ansatte hos oss.

Bortsett fra ved noen få unntak koster det ingenting å få hjelpemidler på utlån fra hjelpemiddelsentralen.

Godkjente bestillere i Herøy kommune: